Naš tim

Info
Direktor
Željko Fabri

+381 62 755 203 - zeljko.fabri@lotrako.com

Info
Transport menadžer
Sandra Pantić

+381 62 558 931 - sandra.pantic@lotrako.com

Info
Transport menadžer
Miloš Simetić

+381 62 755 921 - milos.simetic@lotrako.com

Info
Transport menadžer
Ivan Lazić

+381 62 558 961 - ivan.lazic@lotrako.com